Ostatnia szansa na śpiewanie kolęd

February 1, 2015 5:00 am

Nasze rodziny z Belgii w przeddzień Dnia Skupienia wybrały się na śpiewanie kolęd. Ostatnia szansa, bo za chwilę święto Ofiarowania Pańskiego i kończy się wydłużony tradycją czas ich śpiewania. W takich momentach przypomina mi się homilia św. Jana Pawła II w Szczecinie, w czasie Mszy św. dla rodzin: „Małżeństwo – to wspólnota życia. To dom. To praca. To troska o dzieci. To także wspólna radość i rozrywka. Czyż Apostoł nie zaleca, abyśmy “napominali samych siebie” także “przez pieśni pełne ducha, śpiewając Bogu w naszych sercach” (por. Kol 3,16)? Jakby mówił o śpiewaniu kolęd w polskim domu.”

Było radośnie, było serdecznie, było ciepło i rodzinnie. Kiedy się jest na obczyźnie, gdzie w kościołach nikt nie śpiewa kolęd, gdzie dookoła obcy język, a liturgia – choć znana, to przecież jakoś trudniejsza, takie spotkanie przeżywa się jeszcze bardziej.

I choć wybrać się na spotkanie rodzicom małych dzieci jest zawsze trudno, to radość ze spotkania wszystkie trudy wynagrodziła.

Z pamięcią o Was

Ks. Jarosław

k2k1k3