28 V

May 28, 2016 5:00 am

Szacunek dla odmienności – o tym ostatnio więcej na blogu. Podobno w niektórych młodych małżeństwach zdarza się, że mąż/żona chce być jak Bóg-Stwórca i tworzy współmałżonka “na obraz i podobieństwo swoje” 😉

Tymczasem odmienności w małżeństwie dają szanse nie tylko poznawania czegoś nowego, dotychczas być może nieznanego lub uznawanego za mało wartościowe. Pozwalają także przekraczać siebie, wychodzić na spotkanie współmałżonkowi – jako Osobie – w jego różnicach, odmiennościach. Mówiąc o przekraczniu siebie nie chodzi mi, rzecz jasna o “wychodzenie z siebie” 🙂

Znów przypominają się słowa “ABC Społecznej Krucjaty Miłości” autorstwa Prymasa Wyszyńskiego (dziś 35. rocznica Jego śmierci): “Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata. Myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle o nikim”.

Andrzej O.

Tags: ,

Categorised in: Andrzej O.