35 rocznik zakończył EP 1

October 14, 2012 12:00 pm

Radości i łzom nie było końca. Przez te 8 dni tak wiele się wydarzyło.

Bardzo realistycznie wybrzmiały słowa Pana Jezusa o tym, że ci, którzy opuszczą dla Niego i dla Królestwa Niebieskiego ten świat, stokroć tyle otrzymają. Wyjeżdżają już nie przypadkowo spotkani kursanci, ale członkowie jednej rodziny: siostry i bracia. To doświadczenie tego podwójnego błogosławieństwa: błogosławione łono, które Cię nosiło…., błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego.

Piękno i miłość Pana Boga. On czyni nas sobie bliskimi. W Nim nikt z nas nie jest sierotą, nikt nie jest sam. Jakie to cudowne doświadczenie.

Tags: , ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak