"Akt małżeński jest wyrazem miłości"

September 25, 2016 4:31 am

Pisałem na tablicy na rozpoczęcie jednych z zajęć poświęconych analizie genialnej encykliki bł. Papieża Pawła VI „Humanae vitae”, zapraszając studentów do dyskusji z tym twierdzeniem.

Zwykle na początku wszyscy studenci zgadzali się z ową tezą, wskazując te elementy, które najbardziej ją potwierdzały: jedność, oddanie, czułość i wzajemność. Potem dochodziła do głosu świadomość, że jest to trochę zbyt idealistyczna wizja, która nieświadomie koloryzuje ten obszar życia małżeńskiego, jakbyśmy zapominali, że czasem ten akt może być wyrazem pożądliwości, w swoim skrajnym wydaniu całkowicie pomijającym przeżycia drugiej strony.

Dodawałem wtedy przed „jest” przeczenie: „Akt małżeński nie jest aktem miłości”. Wtedy dyskusja zwykle była o wiele bardziej dynamiczna, bo trudno im było się zgodzić z tak radykalnym przeciwieństwem. Że owszem, bywa, że jest zaprzeczeniem; że czasem bywa odarty z godności i należnego szacunku dla drugiej osoby, ale nie można tak skrajnie tego ujmować.

Prosiłem wtedy studentów o takie zapisanie tego zdania, żeby wszyscy mogli się z nim zgodzić. Po dłuższej czy krótszej dyskusji pojawiała się wtedy kolejna wersja tego zdania: „Akt małżeński powinien być aktem miłości”.

Odpowiedzialność za akt jest po stronie małżonków, a nie po stronie czynności. Czasem większym wyrazem miłości jest niepodjęcie aktu, a zastąpienie go serdeczną rozmową, długim spacerem lub czułym przytuleniem. Czasem, żeby był prawdziwym wyrazem miłości, wymaga od małżonków długiej rozmowy, czasem poproszenie o wybaczenie, a czasem umiejętności czekania na małżeńską jedność.

Każdy akt jest zaproszeniem skierowanym do małżonków o podjęcie działań, które spotkają ich w miejscu wzajemnego obdarowania sobą, z troską o dobro drugiej osoby i o ekspresję takiego daru z siebie, który przez swoją przejrzystość pozwala im zobaczyć prawdę o swoim oddaniu.

Z modlitwą o Was coraz piękniejszych dla siebie

ks. Jarosław

Tags:

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak