bardzo warto

October 5, 2014 5:00 am

“Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami” (Flp 4, 9)

To bardzo intensywny czas. Wykłady, warsztaty, praca małżeńska… Ale widząc i doświadczając, jak w naszym życiu wiele rzeczy i spraw się poukładało odkąd je przepracowaliśmy według przygotowanych przez ks. Jarka i Agnieszkę Rogalską Programów, z radością i ochotą towarzyszymy parom małżeńskim podczas tej edycji MY+Rodzina. Wiemy też doskonale, ze udział w Programie to dopiero początek, że trzeba będzie jeszcze te tematy, zagadnienia przepracować, że pewne rzeczy potrzebują czasu, aby mogły się zmienić. Stare nawyki nieraz trudno będzie wykorzeni, ze nie wszystko może od razu, ale wiemy też, że bardzo warto.

Dlatego też wraz z pozostałymi parami trenerskimi otaczamy wszystkich uczestników serdeczną modlitwą, dziękując Bogu za Sakrament Małżeństwa i Programy, które bardzo pomagają wszystkim nam tu dostrzegać piękno tego Sakramentu.

Dorota i Jarek

Tags: ,

Categorised in: Dorota