Bezwarunkowa miłość

July 22, 2015 4:47 am

Tak trudna dla nas, bo od dziecka jesteśmy warunkowani na „zasługiwanie”. Jak zjesz wszystko, to…, jak posprzątasz, będziesz grzeczny, jeśli ładnie poprosisz… Ta lista nie ma końca. A przecież jesteśmy kochani przez Pana Boga nie dlatego, że jesteśmy grzeczni, zasłużymy czy też grzecznie poprosimy.

Gdy nas spotyka, jesteśmy wobec niej bezbronni. Kochani po prostu, kochani bez wymogów, bez ukrytego celu, bez zobowiązań z tego wynikających. Tak kochają pewnie mamy na całym świecie, pokazując nam Bożą miłość.

Gdy sobie pomyślimy, że nic nie jesteśmy w stanie uczynić, by Pan Bóg nas kochał bardziej; że nie nasze „pompejanki”, posty czy inne praktyki nie mogą nic dodać do tego, jak nas Pan Bóg kocha, bo już bardziej się nie da, bo On dał nam wszystko, bez warunków, zobowiązań czy w nadziei, że się zmienimy, to pozostaje nam tylko jedno – przyjąć Jego miłość i nią się cieszyć.

Możemy zacząć każdy nowy dzień w tej właśnie perspektywie – Pan Bóg mnie kocha. A ja mogę Go w tym naśladować. Począwszy od swojego męża/swojej żony, od naszych dzieci, rodziców, sąsiadów, przyjaciół.

Nikogo nie możemy zmienić. Ale możemy każdemu podarować naszą radość z tego, że jesteśmy tak kochani.

Z pamięcią o Was wszystkich

Ks. Jarosław 

Tags: , , ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak