Błogosławiony Paweł VI

October 27, 2014 5:00 am

Od tygodnia w każdej Mszy św., którą odprawiam, włączam jego imię w Modlitwie Eucharystycznej w miejscu, gdzie możemy dodać imię świętego z dnia albo jakiegoś innego świętego patrona. Włączam, bo jako błogosławiony może być włączony w to, co mamy najświętszego: w Mszę św. Ponieważ wszyscy jakoś ulegamy niebezpieczeństwu aktywizmu, uważając, że nasze czyny są tak ważne, a to co robimy – tak niezastąpione. Pomagam więc sobie przez to, że pilnuję choćby u siebie świadomości o nieskończonej wartości modlitwy.

Kiedy zapraszam bł. Pawła VI do modlitwy eucharystycznej, proszę go o włączenie się w całą pracę na rzecz małżeństw i rodzin. Ale ta praca zawsze ma swój początek w Bogu, “od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi”, a nie w naszej aktywności. Kiedy Pan Bóg jest pierwszy, wszystko ma szansę znaleźć się na właściwym miejscu: mój małżonek staje się Jego dzieckiem, przez Niego stworzonym, mając prawo być innym; zmieniam więc siebie dla niego, a nie jego dla siebie. Jak napisał bł. Paweł VI w “Humanae vitae”: “szczęśliwy, że może go ubogacić darem z siebie.”

z pamięcią o Was

ks. Jarosław

Tags: , ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak