sms na dzisiaj

March 14, 2012 8:51 am

“A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców.” (Pwt 4,1)

Jezus nie zmienił Prawa, ale je sobą wypełnił. A obietnicę jeszcze raz powtórzył: “A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.” (Mt 5, 19)

Zobaczcie, jak bardzo Pan nas kocha: nigdy nie przestaje nas zachęcać do wierności.

Może łatwiej nam będzie wywiązać się dziś ze swoich zobowiązań, jeśli będziemy sobie nawzajem w tym życzliwie pomagali?

Dosia

sms na dzisiaj

March 8, 2012 8:04 am

“Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją!” (Jr 17,7)

Gdy wszystkie nasze pragnienia i oczekiwania oddamy Panu, wtedy otrzymamy właśnie to, czego nam najbardziej potrzeba.

Dowartościowania i uznania? – “Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu : tyś moim” Iz 43,1.

Bezpieczeństwa? – “Pan Cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym” Ps 121,5

Zrozumienia? – “Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” Mt 11,28

Siły? – “Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” Flp 4,13

 I wreszcie:

Miłości? – “Ukochałem cię odwieczną miłością” Jr 31,3

Dosia

sms na dzisiaj

March 3, 2012 7:44 am

“On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.” Mt 5,45

To dobrze, że Boża sprawiedliwość jest zupełnie inna od tej ludzkiej, bo dzięki niej, pomimo słabości i upadków, cały czas mamy szanse.

Wdzięczni bądźmy za Boże miłosierdzie, za Jego miłość, która przyjmuje człowieka takim, jakim jest. Jest zawsze pierwsza; uzdrawia, uwalnia i przemienia ku nowemu.

Dosia

sms na dzisiaj

February 28, 2012 11:35 am

“Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie..” (Mt 6,7-15)

Czyż to nie cudowne, że mamy Ojca w niebie? I że jesteśmy dziedzicami nieba? I że się troszczy ciągle o nas? I że możemy do niego wołać “Abba, Tatusiu”?

Dzisiaj także mamy swój Dzień Dziecka!

Dosia

sms na dziś

February 25, 2012 8:53 pm

Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, pobierającego cło. I powiedział do niego: „Pójdź za Mną!” (Łk 5, 27-32)

Cło (wg Słownika Języka Polskiego) – opłata pobierana przez państwo za przewóz towarów przez granice.

Mój dom – moje państwo. W moim państwie pobieram cło narzucaniem swojej woli, swoim humorem, swoim lenistwem, swoim egoizmem. I to do mnie On przychodzi i mnie woła. Mało tego, chce WŁAŚNIE U MNIE pozostać, bo wie, jak bardzo Go potrzebuję.

Dosia