Cisza

April 4, 2015 5:00 am

“Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął”.

To fragment starożytnej homilii na Wielką Sobotę. Oddaje ona klimat dnia, w którym trwa adoracja Pana Jezusa złożonego w grobie. Klękam przy grobie, spoglądam na monstrancję okrytą białym welonem. Zagłębiam się w refleksji nad życiem, jego przemijaniem, nad śmiercią, jej nieuchronnością. Dosięgnęła ona nawet Boga-Człowieka. Ale On pokonał śmierć. Zmartwychwstał.
Dlatego myślę też o życiu, o jego przemianie, o początku życia, o jego powstawaniu. O współdziałaniu rodziców z Bogiem w akcie stworzenia, o życiu jako o darze pochodzącym od Boga…

Każde życie jest jedyne i niepowtarzalne, każda rodzina jest wyjątkowa. Jedna – jedyna przed Bogiem.

Cisza w Wielką Sobotę kończy się po zachodzie słońca. Wtedy rozpoczyna się wspaniała liturgia Wigilii Paschalnej. Wsłuchuję się w treść orędzia wielkanocnego:

“Abyśmy z całego serca i całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga,
Ojca Wszechmogącego oraz Jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana,
który Ojcu przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama
i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy.
(…)
Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani.
Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni.
O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas!
O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna'”.

Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni!

Wszystkim Czytelnikom życzę błogosławieństwa i mocy płynących od Pana Jezusa Zmartwychwstałego!

Andrzej O.

Tags: , ,

Categorised in: Andrzej O.