czym jest łagodność?

October 6, 2016 5:00 am

Warto się zastanowić, czym jest łagodność. Zastanawiałam się nad tym kilka lat temu, gdy podczas rekolekcji w Wisełce jeden dzień był jej poświęcony. Pozwolę sobie przytoczyć tu mały fragment z materiałów rekolekcyjnych:

Święty Tomasz z Akwinu poucza nas, że łagodność to cnota moralna, która odnosi się do uczucia, gdyż to ona sprawia, że jesteśmy w stanie opanować rosnące w nas uczucie gniewu. Człowiek, który się gniewa na drugiego, zwykle pragnie odwetu, natomiast łagodność opanowuje w nas tę dążność do odwetu i dlatego też możemy powiedzieć, iż łagodność jest przejawem (owocem) miłości, która nie szuka swego, gniewem się nie unosi i nie pamięta złego (zob. 1 Kor13, 5).

Łagodność jest umiejętnością zachowania spokoju w cierpieniu, wobec ludzi przykrych i dokuczliwych. Łagodność maluje się na twarzy, w spojrzeniu, ujawnia się w głosie i w słowach.

Łagodność jest “ciepła”. (…) jest oznaką mądrości, która miłuje pokój, powoduje ustępliwość w sporach. Nasza łagodność ma wyrażać się w zdolności wybaczania urazów i bycia wyrozumiałym dla błędów naszych bliźnich, nawet wtedy, gdy w zamian nie możemy się tego spodziewać od nich.

Łagodność jest pełna miłosierdzia, a jednocześnie nie jest stronnicza i obłudna. Łagodność nie broni się, nie szuka własnych racji. Posiada ona coś z Bożego spojrzenia na człowieka, pozwala dostrzec człowieka w człowieku, jego godność, osobowość, wartości, które są dla niego ważne i istotne, pozwala niejako wejrzeć w głąb duszy drugiego człowieka i właściwie go zrozumieć. Boży człowiek posiadający ten dar potrafi zawierzyć swoje życie Bogu ufając, że wszystko, co go dotyczy dostrzega zawsze Bóg i sprawiedliwie go osądzi. Można powiedzieć, że łagodność, podobnie jak wierność jest cechą, która określa, jakimi rzeczywiście jesteśmy.

Łagodność wymaga prawdziwych zmagań od tego, kto zgodzi się na nią postawić. Z czasem stanie się jednak mocą dla niego. (Adam E.Szczepanowski, Owocem Ducha Św. jest łagodność.)
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/MR/lagodnosc.html

[Materiały rekolekcyjne – Wisełka 2013. “Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w cichość.”(por. Kol 3,12); opracowanie tematu: Barbara Godziek, Dorota i Jarosław Horzelowie]

Dorota

P.S. Następnym razem chętnie opiszę przeciwieństwo łagodności, czyli gniew – nie po to, aby szczególnie się nad nim pochylać, ale po to, aby nauczyć się go rozpoznawać i nazywać.

Tags:

Categorised in: Dorota