Dlaczego Model Creightona?

October 26, 2012 5:00 am

Ponieważ wejście w Creighton Model System jest nowym początkiem dla małżeństwa. Dzięki niemu Małżonkowie stają się świadomymi swoich talentów i mogą przy ich pomocy jeszcze bardziej troszczyć się o siebie nawzajem. Umożliwia im też skorelowanie własnych celów, w sposób zupełnie praktyczny, z wolą Bożą w ich konkretnym, wyjątkowym życiu jako pary.

CrMS wydaje się być trudnym zapisem znaków, jak Balance Score Card Kaplana w biznesie. Ale w porównaniu z nią, CrMS jest nie tyle systemem księgowym, co zapisem kontrolnym, by użyć języka biznesu. Znaczy jednak dalece więcej: CrMS jest “dekoderem” języka ciała kobiety – oraz ciała całego człowieka: mężczyzny i kobiety, którzy razem, jako małżeństwo, są zdolni do rodzicielstwa.

CrMS jest jak “Mercedes Benz,” gdyby był marką auta, nowym modelem Maca, gdybyśmy mówili o komputerze, i Rollexem – gdybyśmy chcieli go porównać z klasą zegarka… Jeśli ktoś decyduje się korzystać z Modelu Creightona – dostaje do rąk absolutnie genialne narzędzie zarządzania i kierowania swoim życiem w miłości.

Beatriz

Tags: ,

Categorised in: Uncategorised