dobry czas

September 20, 2013 5:00 am

“Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.” (Łk 2, 46-47)

Nie raz jestem zdumiona naturalną mądrością naszych dzieci. Chociażby w takiej sytuacji, gdy po “lekcji wychowawczej” z mojej strony, nasza córka powiedziała mi: “Mamo, nie złość się na nas, kiedy psocimy, tylko bądź spokojna, bo my musimy się jeszcze dużo nauczyć”.

Nie da się ukryć, że miała 100% racji i już jako dziecko przedszkolne umiała to jasno zwerbalizować. I z trudem przyznaję, że to bardziej dla mnie była lekcja wychowawcza, ale też od razu dała mi możliwość skorygowania swojego nastawienia i sposobu wyrażania. Od dzieci też się wiele można nauczyć.

Niekiedy jednak potrzebuję więcej czasu, aby dotarła do mnie taka naturalna mądrość, albo aby przyjąć to, czego mnie inni uczą.

Jezus poświęcił trzy dni nauczycielom. Trzy dni z nimi spędził, aby zdążyli się zachwycić, zrozumieć, dostrzec. Dla mnie też ma ten czas. Jedno co muszę zrobić, to sama znaleźć ochotę poświęcić Mu trochę czasu, aby z Nim posiedzieć i przegadać wiele spraw.

Dorota

Tags: , , ,

Categorised in: Dorota