Dobrze czynić

February 18, 2016 5:00 am

“Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy”.

Niby proste. Dlaczego jednak to zdanie tak się czasem przekręca w: a wszystko co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili niech wam czynią 🙂 I jeszcze czasem człowiek niezadowolony, że tak nie robią. Cóż, to chyba taki papierek lakmusowy na sprawdzenie, kto jest w centrum:  moje “ja”, czy drugi człowiek. Co ma pierwszeństwo, dobro moje, czy bliźniego?

Michał

Tags:

Categorised in: Michał