Dr Thomas Hilgers w Creighton University Medical Center

October 18, 2012 4:00 am

Historyczny moment. Po raz pierwszy zaproszony, żeby mówić o NaProTechnology na Uniwersytecie, na którym pracuje już 30 lat.

Jestem w sali, która powoli wypełnia się ludźmi w białych fartuchach. Większość z nich to ludzie młodzi. Witam się z kilkoma znanymi lekarzami, poznanymi wcześniej na EP lub widzianymi w Instytucie Papieża Pawła VI. Przychodzą także wyraźnie starsi wiekiem lekarze. Sala nie jest wypełniona w całości, ale jest przeszło 50 osób.

Dr Hilgers wyszedł od obserwacji, ze przeszło 77 mln katolików nie ma wystarczającej opieki medycznej, która byłaby wierna i zgodna z nauczaniem Kościoła w tej dziedzinie. Aż 93 % lekarzy przepisuje 17-letnim pacjentkom hormonalną antykoncepcję. A tylko 2 % lekarzy ginekologów nie wykonuje sterylizacji. Nie ma także zbyt wielu badań prowadzonych w tej dziedzinie, a doniesienia są ignorowanie przez świat naukowy.

Po godzinnym wykładzie i prezentacji osiągnięć NaProTechnology była okazja do zadania pytań. I wielu lekarzy z tej okazji skorzystało.

Przyglądając się temu już osobiście od kilku lat zauważam, że obowiązuje powszechnie in-vitro-poprawność, podobna do politycznej poprawności. I nie dotyczy to tylko Ameryki, ale też i naszej Ojczyzny. Jaka to szkoda.

Fr Jay

Tags: ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak