Dziękuję za wsparcie!

November 24, 2014 8:58 am

Kochani,

Już po. I jest za co dziękować. Po raz kolejny z wielką radością wszyscy spotkaliśmy się  na podsumowaniu po Programie, żeby jeszcze raz przeżyć wszystkie elementy tego intensywnego weekendu. Jak wspaniale było usłyszeć, zobaczyć i przeżyć radość z odkrycia na nowo piękna Bożej miłości, która przychodzi do małżonków.

Ze szczególnym wzruszeniem wysłuchałem świadectw naszych nowych par trenerskich, które uczestniczyły ostatnio w Programie w Omaha w sierpniu. Jaką radością było usłyszeć, jak wiele pięknych zmian nastąpiło w ich życiu w ciągu zaledwie tych kilku miesięcy. Ich świadectwo o podjętych rytuałach, okazywaniu sobie szacunku w codziennych sytuacjach, radość ze spędzania czasu ze sobą i pragnienie dzielenia się z innymi tym, co odkryli – było pięknym dopełnieniem treści wykładów i warsztatów. A jeszcze kilka dni temu cały Program stał pod znakiem zapytania. 🙂

Piękne było także zaangażowanie się tylu par, które ukończyły Program wcześniej a teraz przybyły ze wsparciem i pomocą. Szczególna wdzięczność wobec naszych Polskich par uczestniczących wcześniej – Danusi z Waldkiem i Teresie z Leszkiem – które ofiarnie podjęły się przygotowania wszystkich posiłków dla uczestniczących.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pamięć, za wszelkie poniesione przez Was trudy i wyrzeczenia wspierające uczestników i prowadzących. Jeśli mówimy, że Program to Team Work, oznacza to nie tylko współpracę par trenerskich z prowadzącym, ale nade wszystko ogromne zaangażowanie tak wielu, którzy modlitwą nam towarzyszą.

Z wdzięcznością

Fr. Jay

IMG_3873 IMG_3866

Tags: ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak