Dzień pełen rocznic…

April 29, 2015 3:52 pm

Niewiele jest takich dat, jak ta dzisiejsza – 29 kwietnia. Data zwykła, żadna tam wyjątkowa; ani pierwszy ani ostatni, taki dzień tuż przed końcem miesiąca. Ale dla wielu spośród nas stała się datą ważną, którą staramy się uroczyście obchodzić. Szczególnie wtedy, kiedy staje się  okrągła i uświadamia nam, ile to już czasu minęło.

70 lat temu – 29 kwietnia 1945 roku został wyzwolony przez amerykańskich żołnierzy obóz koncentracyjny w Dachau, a wśród wielu ocalonych znalazł się także nasz ś.p. Założyciel, ks. Abp Kazimierz Majdański – wówczas kleryk.  Stało się to na skutek wielkiej modlitwy uwięzionych do św. Józefa Kaliskiego, proszonego o ocalenie, bo trzeba ratować życie rodzinne w Polsce, tak doświadczonej wojną.

40 lat temu – 29 kwietnia 1975 roku, po wielu latach starań i troski, żeby wypowiedziane wtedy prośby znalazły jakieś bardzo konkretne wypełnienie, powstał Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach; wtedy jeszcze jako część Akademii Teologii Katolickiej, dziś już samodzielny wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardnyała Stefana Wyszyńskiego. Ponownie to, co niemożliwe do wyobrażenia, stało się możliwe za przyczyną św. Józefa Kaliskiego, o to także usilnie proszonego.

20 lat temu byli więźniowie Dachau uznali, że ośrodek naukowy w Łomiankach jest tym Dziełem Miłosierdzia, którego powołanie ślubowali św. Józefowi w swoim akcie zawierzenia w Dachau.  29 kwietnia został także ustanowiony przez Episkopat Polski Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

8 lat temu – 29 kwietnia 2007 odszedł do wieczności ks. Abp Kazimierz Majdański, po wielu latach wytrwałej pracy dla rodzin.

Prywatnie – mój ś.p. Tato urodził się także 29 kwietnia, 1933 roku.

Dziś świętujemy w tylu różnych miejscach: w naszych domach w Łomiankach i Wisełce, jest nasza delegacja w Dachau, jesteśmy także w sercach i pamięci tych, którzy się z nami identyfikują. I ja także – nadal jeszcze z Omaha – jestem razem z Wami, żeby dziś dziękować za ten wielki dar dla nas wszystkich. Dzięki dziełu życia Abp Majdańskiego tak wiele się dokonało także w nas.

Ks. Jarosław

 

Tags: , ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak