Dzień Zwycięstwa

May 8, 2015 5:00 am
W latach mojej młodości Dzień Zwycięstwa z wielką pompą i zadęciem był obchodzony 9 maja. Startował Wyścig Pokoju – łączący trzy stolice i trzy gazety. Po przemianach w 1989 roku obchody Dnia Zwycięstwa przesunięto na 8 maja – tego dnia Kościół w Polsce obchodzi uroczystość św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa krakowskiego i męczennika, głównego patrona Polski. Przesunięcie oficjalnych obchodów oczywiście nie miało żadnego związku z kościelną uroczystością. Jednak w kalendarzach jest napisane: Dzień Zwycięstwa, Stanisława. Właśnie 900-lecie męczeństwa św. Stanisława było powodem wizyty Jana Pawła II w Polsce, w 1979 r.

Święty Papież na zakończenie pierwszej pielgrzymki prosił na Błoniach Krakowskich: “Abyście to całe duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, – abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”.

 Od tych wydarzeń mija 36 lat. Rodzą się i dorastają nowe pokolenia. Ale po tylu latach, gdy te treści do mnie docierają, zawsze, za każdym razem, pytam samego siebie – co robię, by te słowa nie były tylko martwą literą, nie dawały tylko wspomnień i wzruszeń…?

Czy dzisiaj, w Dniu Zwycięstwa, ze spokojnym sumieniem mogę powtórzyć słowa św. Jana Apostoła z Pierwszego Listu: “Wszystko bowiem, co z Boga wzięło swój początek, zwycięża świat, a zwycięstwem nad światem jest nasza wiara” (1 J 5,4)?

Zbliża się kolejny weekend bogaty w wydarzenia. W Bogocie, stolicy Kolumbii, program JA+TY=MY. Polacy w Polsce i na świecie wybierają prezydenta.
Prosząc tradycyjnie o modlitewne wsparcie, niech w tych dniach szczególnie towarzyszy nam św. Stanisław, biskup i męczennik, patron chrześcijańskiego ładu moralnego.

Andrzej O.

Tags:

Categorised in: Andrzej O.