dziś także

September 9, 2013 5:00 am

Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle, życie ocalić czy zniszczyć? (Łk 6,9)

Przychodzę, żeby ocalać.

Ocalać wszelkie dobro w Twoim życiu. Ocalać Cię Moją miłością przed niewiarą i zniechęceniem. Obronić Cię przed sobą samym. Przed oskarżeniem i wyrokiem skazującym. Przed zawróceniem z drogi w obliczu przeciwności.

Bo tam, gdzie widzisz zaprzepaszczone szanse, Ja daję wzrost i obracam ku dobremu.

Dziś też obudziłem Cię światłem poranka, żeby ocalać. Ciebie. I innych z Twoją pomocą.

Jezus

Tags: ,

Categorised in: Małgorzata Rybak