Program dla Narzeczonych RADOŚĆ i NADZIEJA

25
Sty
2020

Program dla Narzeczonych RADOŚĆ i NADZIEJA

Łomianki

Zapraszamy na Program RADOŚĆ i NADZIEJA w Instytucie Studiów nad Rodziną im. Abp. K. Majdańskiego w Łomiankach przy ul. K. Baczyńskiego 9. Program jest skierowany do narzeczonych z Archidiecezji Warszawskiej.

Program RADOŚĆ i NADZIEJA składa się z dwóch spotkań stacjonarnych oraz 5 zadań e-learnigowych. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 25-26 stycznia 2020 r., a drugie w dniu 22 marca 2020 r.. Godziny zajęć: 25 stycznia 9.00-20.00, 26 stycznia 9.00-18.30, 22 marca 10.00-18.00. Pomiędzy pierwszym a drugim spotkaniem narzeczeni wykonują 5 zadań w warunkach domowych.

22 marca narzeczeni otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest 100% OBECNOŚCI obojga Narzeczonych na spotkaniach stacjonarnych oraz realizacja 5 zadań e-learningowych.

Jeśli praca lub inne zobowiązania nie dają Państwu pewności uczestnictwa w pełnych spotkaniach w dniach 25-26 stycznia oraz 22 marca, to prosimy o znalezienie innego kursu, lepiej dostosowanego do Państwa grafiku.

 

Uwaga! Chcąc jak najlepiej odpowiedzieć na Państwa potrzeby, zdecydowaliśmy się na utworzenie w czasie II edycji Programu dla Narzeczonych RADOŚĆ I NADZIEJA grupy anglojęzycznej. Oznacza to, że dla grupy tej wykłady i warsztaty prowadzone będą wyłącznie w języku angielskim. Warunkiem zakwalifikowania Narzeczonych do w/w grupy jest brak możliwości porozumienia jednego z Narzeczonych w języku polskim. Pary, które chcą skorzystać z tej formy przygotowania do małżeństwa proszone są o kontakt mailowy na adres fpr.narzeczeni@gmail.com W tym przypadku nie obowiązuje termin rejestracji wyznaczony na 7 stycznia 2020 r.. Liczba miejsc jest ograniczona!

 

TEMATYKA

Kurs przedmałżeński prowadzony wg Programu dla Narzeczonych RADOŚĆ i NADZIEJA powstał w 2010 roku w Fundacji Pomoc Rodzinie przy Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW. Program ten zastał zaaprobowany przez Duszpasterstwo Archidiecezji Warszawskiej i jest realizowany również w wielu parafiach na jej terenie. Program składa się z 6 sesji warsztatowych, 2 wykładów uzupełniających oraz skupienia końcowego.

25 stycznia – sesje warsztatowe: „Po co nam małżeństwo?”, „Czy my się znamy?” i „Czy to ty?”
26 stycznia – sesje warsztatowe: „Jak ja ciebie kocham?” i „Co dalej po ślubie?” oraz wykład „Odpowiedzialne rodzicielstwo” (na koniec dnia jest przewidziana również Msza Święta)
22 marca – sesja warsztatowa: „Dlaczego potrzebny nam Bóg?”, wykład „Prawne aspekty sakramentu małżeństwa” oraz skupienie: „Życie łaską sakramentu małżeństwa”

Kurs jest prowadzony w małych grupach. W ramach sesji narzeczeni uczestniczą w wykładach, warsztatach i dialogu narzeczeńskim. Przewidziany jest również czas na modlitwę.

W ramach przygotowania do małżeństwa, narzeczeni są zobowiązani do wzięcia udziału w 3 spotkaniach w Poradni Rodzinnej. Spotkania te NIE ODBYWAJĄ się podczas spotkań weekendowych. Należy umówić się na nie dodatkowo, z nauczycielami naturalnych metod rozpoznawania płodności we własnej parafialnej Poradni Rodzinnej.

PROWADZĄCY

Ksiądz Jarosław Szymczak, duszpasterz małżeński i rodzinny, współautor Programu RADOŚĆ i NADZIEJA
instruktor Modelu Creightona (naprotechnologia)
oraz pary małżeńskie

ZASADY ORGANIZACYJNE

Ze względu na pracę metodą warsztatową w kursie mogą uczestniczyć wyłącznie PARY narzeczonych – nie ma możliwości udziału pojedynczych osób.

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest podanie: imion, nazwisk, miejsca zamieszkania i adresów mailowych obydwojga narzeczonych.

Dane Narzeczonych i adresy mailowe będą przyjmowane wyłącznie w terminie 7 stycznia 2020 r. od godz. 9:00 do 10:00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpływu maili na adres Fundacji (fpr.narzeczeni@gmail.com). 

Pary wpisane na listę uczestników otrzymają drogą mailową informację o przyjęciu na kurs i prośbę o wpłatę zaliczki w wysokości 100zł od pary.  Po 08.01.2020 r. zostaną wysłane linki do formularzy – osobny dla narzeczonej i dla narzeczonego. Prosimy o indywidualne, osobiste odpowiedzi.
Niewypełnienie formularzy do 10.01.2020 r. spowoduje skreślenie pary z listy uczestników.

Po wypełnieniu formularzy, około 14 dni przed pierwszym spotkaniem, małżonkowie prowadzący grupy warsztatowe wysyłają do uczestników zadanie przygotowujące do udziału w kursie.

KOSZTY

Całkowity koszt udziału w Programie to 240zł od osoby. Kwota ta uwzględnia: wynajem sal, podręczniki dla uczestników, materiały warsztatowe, obiad (trzy dni) i kolację (jeden dzień), serwis napojów i przekąsek oraz inne koszty organizacyjne (nie uwzględnia noclegu). W razie zgłoszenia potrzeby kwota może zostać rozłożona na raty.

Przedpłaty w wysokości 50zł od osoby (100zł od pary) prosimy wpłacać  na konto Fundacji Pomoc Rodzinie. Pozostałą kwotę czyli 190 zł od osoby można wpłacić na miejscu gotówką lub przelewem do dnia 22.01.2020 r..

Rezygnacja z udziału w kursie po 17.01.2020 r. oznacza brak zwrotu zaliczki, ze względu na wydatki poniesione przez Fundację związane z organizacją kursu.

Pytania i zapisy: fpr.narzeczeni@gmail.com

Dane do przelewu:
Fundacja Pomoc Rodzinie
ul. Baczyńskiego 9, 05-092 Łomianki
Nr konta: 43 1500 2022 1220 2002 2391 0000
tytułem: imiona i nazwiska narzeczonych oraz data: 25-26 stycznia 2020

Lokalizacja