Program dla Narzeczonych RADOŚĆ i NADZIEJA

16
Gru
2017

Program dla Narzeczonych RADOŚĆ i NADZIEJA

ul. K.K.Baczyńskiego 9, Łomianki
16-17 grudnia 2017 oraz 11 lutego 2018

 

UWAGA! Limit miejsc wyczerpany.

Zapraszamy na Program RADOŚĆ i NADZIEJA w Instytucie Studiów nad Rodziną im.Abp.K.Majdańskiego w Łomiankach przy ul.K.Baczyńskiego 9. Program jest skierowany do narzeczonych z Archidiecezji Warszawskiej.

Program RADOŚĆ i NADZIEJA składa się z dwóch spotkań stacjonarnych oraz 5 zadań e-learnigowych. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 16-17.12.2017, a drugie w dniu 11 lutego 2018. Godziny zajęć: 16 grudnia 9.00-20.00, 17 grudnia 9.00-18.30, 11 lutego 9.00-18.00. Pomiędzy pierwszym a drugim spotkaniem narzeczeni wykonują 5 zadań w warunkach domowych.

11 lutego narzeczeni otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest 100% OBECNOŚCI obojga Narzeczonych na spotkaniach stacjonarnych oraz realizacja 5 zadań e-learningowych.

Jeśli praca lub inne zobowiązania nie dają Państwu pewności uczestnictwa w pełnych spotkaniach w dniach 16-17 grudnia 2017, oraz 11 lutego 2018, to prosimy o znalezienie innego kursu, lepiej dostosowanego do Państwa grafiku.

TEMATYKA

Kurs przedmałżeński prowadzony wg Programu dla Narzeczonych RADOŚĆ i NADZIEJA powstał w 2010 roku w Fundacji Pomoc Rodzinie przy Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW. Program ten zastał zaaprobowany przez Duszpasterstwo Archidiecezji Warszawskiej i jest realizowany również w wielu parafiach na jej terenie. Program składa się z 6 sesji warsztatowych, 2 wykładów uzupełniających oraz skupienia końcowego.

16 grudnia – sesje warsztatowe: „Po co nam małżeństwo?”, „Czy my się znamy?” i „Czy to ty?”
17 grudnia – sesje warsztatowe: „Jak ja ciebie kocham?” i „Co dalej po ślubie?” oraz wykład „Odpowiedzialne rodzicielstwo” (na koniec dnia jest przewidziana również Msza Święta)
11 luty – sesja warsztatowa: „Dlaczego potrzebny nam Bóg?”, wykład „Prawne aspekty sakramentu małżeństwa” oraz skupienie: „Życie łaską sakramentu małżeństwa”

Kurs jest prowadzony w małych grupach. W ramach sesji narzeczeni uczestniczą w wykładach, warsztatach i dialogu narzeczeńskim. Przewidziany jest również czas na modlitwę.

W ramach przygotowania do małżeństwa, narzeczeni są zobowiązani do wzięcia udziału w 3 spotkaniach w Poradni Rodzinnej. Spotkania te NIE ODBYWAJĄ się podczas spotkań weekendowych. Należy umówić się na nie dodatkowo, z nauczycielami naturalnych metod rozpoznawania płodności w “Centrum Rodziny”, które współpracuje z Fundacją (szczegóły podamy po zapisaniu się na listę uczestników) lub we własnej parafialnej Poradni Rodzinnej.

PROWADZĄCY

Ksiądz Jarosław Szymczak, duszpasterz małżeński i rodzinny, współautor Programu RADOŚĆ i NADZIEJA
dr Bożena Bassa, wykładowca akademicki, instruktor Modelu Creightona (naprotechnologia)
oraz pary małżeńskie

ZASADY ORGANIZACYJNE

Ze względu na pracę metodą warsztatową w kursie mogą uczestniczyć wyłącznie PARY narzeczonych – nie ma możliwości udziału pojedynczych osób.

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest podanie adresów mailowych obydwojga narzeczonychdokonanie przedpłaty w wysokości 50 zł od osoby (100 zł od pary) na konto Fundacji. Przedpłaty i adresy mailowe będą przyjmowane wyłącznie w terminie 27 listopada 2017. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpływu przedpłaty na konto Fundacji.

Pary wpisane na listę uczestników otrzymają drogą mailową potwierdzenie wpłaty i najpóźniej 30 listopada 2017 linki do formularzy – osobny dla narzeczonej i dla narzeczonego. Prosimy o indywidualne, osobiste odpowiedzi.
Niewypełnienie tych ankiet do 3 grudnia 2017 spowoduje skreślenie pary z listy uczestników.

Po wypełnieniu formularzy, około 10 dni przed pierwszym spotkaniem, małżonkowie prowadzący grupy warsztatowe wysyłają do uczestników zadanie przygotowujące do udziału w kursie.

KOSZTY

Całkowity koszt udziału w Programie to 240zł od osoby. Kwota ta uwzględnia: wynajem sal, podręczniki dla uczestników, materiały warsztatowe, obiad (trzy dni) i kolację (jeden dzień), serwis napojów i przekąsek, 3 spotkania w Poradni Rodzinnej – Centrum Rodziny oraz inne koszty organizacyjne (nie uwzględnia noclegu). W razie zgłoszenia potrzeby kwota może zostać rozłożona na raty.

Prosimy o dokonanie przedpłaty w wysokości 50zł od osoby (100zł od pary) na konto Fundacji Pomoc Rodzinie w dniu 27 listopada 2017. Pozostałą kwotę czyli 190 zł od osoby można wpłacić na miejscu gotówką lub przelewem do dnia 14 grudnia 2017.

Rezygnacja z udziału w kursie po 9 grudnia 2017 oznacza brak zwrotu zaliczki, ze względu na wydatki poniesione przez Fundację związane z organizacją kursu.

Pytania i zapisy: fpr.narzeczeni@gmail.com

Dane do przelewu:
Fundacja Pomoc Rodzinie
ul. Baczyńskiego 9, 05-092 Łomianki
Nr konta: 43 1500 2022 1220 2002 2391 0000
tytułem: imiona i nazwiska narzeczonych oraz data: 16-17 grudnia 2017

Lokalizacja