Program dla Narzeczonych RADOŚĆ i NADZIEJA – 8-9 maja i 19 czerwca 2021 r.

08
Maj
2021

Program dla Narzeczonych RADOŚĆ i NADZIEJA – 8-9 maja i 19 czerwca 2021 r.

Łomianki

Uwaga! Rejestracja została przedłużona do 29 kwietnia 2021 r.! 

Zapraszamy na Program RADOŚĆ i NADZIEJA w Instytucie Studiów nad Rodziną im. Abp. K. Majdańskiego w Łomiankach przy ul. K. Baczyńskiego 9. Program jest skierowany do narzeczonych z Archidiecezji Warszawskiej.

Program RADOŚĆ i NADZIEJA składa się z dwóch spotkań stacjonarnych oraz 5 zadań e-learnigowych. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 8-9 maja 2021 r., a drugie w dniu 19 czerwca 2021 r.. Godziny zajęć (mogą zostać nieznacznie zmienione): 8 maja 9.00-20.00, 9 maja 9.00-18.30, 19 czerwca 10.00-18.00. Pomiędzy pierwszym a drugim spotkaniem narzeczeni wykonują 5 zadań w warunkach domowych.

19 czerwca narzeczeni otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest 100% OBECNOŚCI obojga Narzeczonych na spotkaniach stacjonarnych oraz realizacja 5 zadań e-learningowych.

Jeśli praca lub inne zobowiązania nie dają Państwu pewności uczestnictwa w pełnych spotkaniach w dniach 8-9 maja oraz 19 czerwca, prosimy o znalezienie innego kursu, lepiej dostosowanego do Państwa grafiku.

TEMATYKA

Kurs przedmałżeński prowadzony wg Programu dla Narzeczonych RADOŚĆ i NADZIEJA powstał w 2010 roku w Fundacji Pomoc Rodzinie przy Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW. Program ten zastał zaaprobowany przez Duszpasterstwo Archidiecezji Warszawskiej i jest realizowany również w wielu parafiach na jej terenie. Program składa się z 6 sesji warsztatowych, 2 wykładów uzupełniających oraz skupienia końcowego.

8 maja – sesje warsztatowe: „Po co nam małżeństwo?”, „Czy my się znamy?” i „Czy to ty?”
9 maja – sesje warsztatowe: „Jak ja ciebie kocham?” i „Co dalej po ślubie?” oraz wykład „Odpowiedzialne rodzicielstwo” (na koniec dnia jest przewidziana również Msza Święta)
19 czerwca – sesja warsztatowa: „Dlaczego potrzebny nam Bóg?”, wykład „Prawne aspekty sakramentu małżeństwa” oraz skupienie: „Życie łaską sakramentu małżeństwa”

Kurs jest prowadzony w małych grupach. W ramach sesji narzeczeni uczestniczą w wykładach, warsztatach i dialogu narzeczeńskim. Przewidziany jest również czas na modlitwę.

W ramach przygotowania do małżeństwa, narzeczeni są zobowiązani do wzięcia udziału w 3 spotkaniach w Poradni Rodzinnej. Spotkania te NIE ODBYWAJĄ się podczas spotkań weekendowych. Należy umówić się na nie dodatkowo, z nauczycielami naturalnych metod rozpoznawania płodności we własnej parafialnej Poradni Rodzinnej.

PROWADZĄCY

Ksiądz Jarosław Szymczak oraz pary małżeńskie

ZASADY ORGANIZACYJNE

Ze względu na pracę metodą warsztatową w kursie mogą uczestniczyć wyłącznie PARY narzeczonych – nie ma możliwości udziału pojedynczych osób.

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest podanie: imion, nazwisk, miejsca zamieszkania i adresów mailowych obydwojga narzeczonych oraz numeru kontaktowego.

Uwaga! Rejestracja została przedłużona do 29 kwietnia 2021 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpływu maili na adres Fundacji (fpr.narzeczeni@gmail.com). 

Pary wpisane na listę uczestników otrzymają drogą mailową informację o przyjęciu na kurs i prośbę o wpłatę zaliczki w wysokości 100 zł od pary.  Po 16.04.2021 r. zostaną wysłane linki do formularzy – osobny dla narzeczonej i dla narzeczonego. Prosimy o indywidualne, osobiste odpowiedzi.
Niewypełnienie formularzy oraz niewpłacenie zaliczki do 19.04.2021 r. spowoduje skreślenie pary z listy uczestników.

Po wypełnieniu formularzy, około 10 dni przed pierwszym spotkaniem, małżonkowie prowadzący grupy warsztatowe wysyłają do uczestników zadanie przygotowujące do udziału w kursie.

KOSZTY

Całkowity koszt udziału w Programie to 480 zł od pary (240 zł od osoby). Kwota ta uwzględnia: wynajem sal, podręczniki dla uczestników, materiały warsztatowe, obiad (trzy dni), przekąski oraz inne koszty organizacyjne (nie uwzględnia noclegu). W razie zgłoszenia potrzeby kwota może zostać rozłożona na raty.

Rezygnacja z udziału w kursie po 30.04.2021 r. oznacza brak zwrotu zaliczki, ze względu na wydatki poniesione przez Fundację związane z organizacją kursu.

 

WAŻNE! Ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa oraz ciągle zmieniające się wytyczne w sprawie obostrzeń z tejże sytuacji wynikających, program może zostać odwołany.

Pytania dotyczące programu należy kierować na: fpr.narzeczeni@gmail.com

 

Dane do przelewu:
Fundacja Pomoc Rodzinie
ul. Baczyńskiego 9, 05-092 Łomianki
Nr konta: 43 1500 2022 1220 2002 2391 0000
tytułem: imiona i nazwiska narzeczonych oraz data: 8-9 maja 2021 Łomianki

Lokalizacja