Program dla Narzeczonych RADOŚĆ I NADZIEJA w Krakowie

10
Paz
2020

Program dla Narzeczonych RADOŚĆ I NADZIEJA w Krakowie

Kraków

Zapraszamy na Program RADOŚĆ i NADZIEJA

Program jest skierowany do narzeczonych z Archidiecezji Krakowskiej.

Program RADOŚĆ i NADZIEJA składa się z dwóch spotkań stacjonarnych oraz 5 zadań e-learnigowych. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 10-11  października  2020 r., a drugie w dniu 21 listopada 2020 r. Godziny zajęć: 10 października 2020 r.  9.00-20.00, 11 października 2020 r.  9.00-17.00, 21 listopada 2020 r. 9.00-17.00. Pomiędzy pierwszym a drugim spotkaniem narzeczeni wykonują 5 zadań w warunkach domowych.

11 października 2020 r. narzeczeni otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest 100% OBECNOŚCI obojga Narzeczonych na spotkaniach stacjonarnych oraz realizacja 5 zadań e-learningowych.

Jeśli praca lub inne zobowiązania nie dają Państwu pewności uczestnictwa w pełnych spotkaniach w dniach 10-11 października  oraz 21 listopada, to prosimy o znalezienie innego kursu, lepiej dostosowanego do Państwa grafiku.

LOKALIZACJA

Kraków

Bezpłatne miejsca parkingowe.

TEMATYKA

Kurs przedmałżeński prowadzony wg Programu dla Narzeczonych RADOŚĆ i NADZIEJA powstał w 2010 roku w Fundacji Pomoc Rodzinie przy Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW. Program ten zastał zaaprobowany przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej. Fundacja Towarzyszenia Rodzinie realizuje PROGRAMY NA MIŁOŚĆ I ŻYCIE na podstawie umowy z Fundacją Pomoc Rodzinie.

Program składa się z 6 sesji warsztatowych, 2 wykładów uzupełniających oraz skupienia końcowego.

10 października 2020 r.  – sesje warsztatowe: „Po co nam małżeństwo?”, „Czy my się znamy?” i „Czy to ty?”
11 października 2020 r.  – sesje warsztatowe: „Jak ja ciebie kocham?” i „Co dalej po ślubie?” oraz wykład „Odpowiedzialne rodzicielstwo” (na koniec dnia jest przewidziana również Msza Święta)
21 listopada 2020 r. – sesja warsztatowa: „Dlaczego potrzebny nam Bóg?”, wykład „Prawne aspekty sakramentu małżeństwa” oraz skupienie: „Życie łaską sakramentu małżeństwa”

Kurs jest prowadzony w małych grupach. W ramach sesji narzeczeni uczestniczą w wykładach, warsztatach i dialogu narzeczeńskim. Przewidziany jest również czas na modlitwę.

W ramach przygotowania do małżeństwa, narzeczeni są zobowiązani do wzięcia udziału w 3 spotkaniach w Poradni Rodzinnej. Spotkania te NIE ODBYWAJĄ się podczas spotkań weekendowych. Należy umówić się na nie dodatkowo, z nauczycielami naturalnych metod rozpoznawania płodności w Poradni Życia Rodzinnego.

PROWADZĄCY

ojciec  dr Grzegorz Zakrzewski OSPPE, paulin, duszpasterz małżeński i rodzinny

ZASADY ORGANIZACYJNE

Ze względu na pracę metodą warsztatową w kursie mogą uczestniczyć wyłącznie PARY narzeczonych – nie ma możliwości udziału pojedynczych osób.

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest podanie: imion, nazwisk, miejsca zamieszkania i adresów mailowych obydwojga narzeczonych.

Rejestracja rozpocznie się 1 września 2020  od godz. 8.00 i będzie trwała do 11 września godz. 8.00, ilość miejsc jest ograniczona. Pary wpisane na listę uczestników otrzymają drogą mailową informację o przyjęciu na kurs i prośbę o wpłatę zaliczki w wysokości 100 zł od pary.  Po rejestracji  zostaną wysłane linki do formularzy – osobny dla narzeczonej i dla narzeczonego. Prosimy o indywidualne, osobiste odpowiedzi.
Niewypełnienie formularzy do 18.09.2020 r. spowoduje skreślenie pary z listy uczestników.

Po wypełnieniu formularzy, około 20 dni przed pierwszym spotkaniem, małżonkowie prowadzący grupy warsztatowe wysyłają do uczestników zadanie przygotowujące do udziału w kursie.

KOSZTY

Całkowity koszt udziału w Programie to 250 zł od osoby. Kwota ta uwzględnia: wynajem sal, podręczniki dla uczestników, materiały warsztatowe, obiad (trzy dni) i kolację (jeden dzień), serwis napojów i przekąsek oraz inne koszty organizacyjne (nie uwzględnia noclegu). W razie zgłoszenia potrzeby kwota może zostać rozłożona na raty.

Przedpłaty w wysokości 50 zł od osoby (100 zł od pary) prosimy wpłacać  na konto Fundacji Towarzyszenia Rodzinie. Pozostałą kwotę czyli 200 zł od osoby można wpłacić na miejscu gotówką lub przelewem do dnia 5.10.2020 r.

Rezygnacja z udziału w kursie po 5.10.2020 r. oznacza brak zwrotu zaliczki, ze względu na wydatki poniesione przez Fundację związane z organizacją kursu.

Pytania: narzeczeni@ftrodzinie.pl

Dane do przelewu:
Fundacja Towarzyszenia Rodzinie
ul. S. Faustyny 70, Kraków 30-608 
Nr konta: 73 1240 4533 1111 0010 9200 5915
tytułem: imiona i nazwiska narzeczonych oraz data: 10-11 października 2020 r.

Lokalizacja