Program dla Narzeczonych RADOŚĆ I NADZIEJA w Łomiankach – edycja ODWOŁANA

21
Lis
2020

Program dla Narzeczonych RADOŚĆ I NADZIEJA w Łomiankach – edycja ODWOŁANA

Łomianki

UWAGA! REJESTRACJA NA PROGRAM ZOSTAŁA ODWOŁANA

Zapraszamy na Program RADOŚĆ i NADZIEJA w Instytucie Studiów nad Rodziną im. Abp. K. Majdańskiego w Łomiankach przy ul. K. Baczyńskiego 9. Program jest skierowany do narzeczonych z Archidiecezji Warszawskiej.

Program RADOŚĆ i NADZIEJA składa się z dwóch spotkań stacjonarnych oraz 5 zadań e-learnigowych. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2020 r., a drugie w dniu 20 grudnia 2020 r.. Godziny zajęć (mogą zostać nieznacznie zmienione): 21 listopada 9.00-20.00, 22 listopada 9.00-18.30, 20 grudnia 10.00-18.00. Pomiędzy pierwszym a drugim spotkaniem narzeczeni wykonują 5 zadań w warunkach domowych.

20 grudnia narzeczeni otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest 100% OBECNOŚCI obojga Narzeczonych na spotkaniach stacjonarnych oraz realizacja 5 zadań e-learningowych.

Jeśli praca lub inne zobowiązania nie dają Państwu pewności uczestnictwa w pełnych spotkaniach w dniach 21-22 listopada oraz 20 grudnia, prosimy o znalezienie innego kursu, lepiej dostosowanego do Państwa grafiku.

TEMATYKA

Kurs przedmałżeński prowadzony wg Programu dla Narzeczonych RADOŚĆ i NADZIEJA powstał w 2010 roku w Fundacji Pomoc Rodzinie przy Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW. Program ten zastał zaaprobowany przez Duszpasterstwo Archidiecezji Warszawskiej i jest realizowany również w wielu parafiach na jej terenie. Program składa się z 6 sesji warsztatowych, 2 wykładów uzupełniających oraz skupienia końcowego.

21 listopada – sesje warsztatowe: „Po co nam małżeństwo?”, „Czy my się znamy?” i „Czy to ty?”
22 listopada – sesje warsztatowe: „Jak ja ciebie kocham?” i „Co dalej po ślubie?” oraz wykład „Odpowiedzialne rodzicielstwo” (na koniec dnia jest przewidziana również Msza Święta)
20 grudnia – sesja warsztatowa: „Dlaczego potrzebny nam Bóg?”, wykład „Prawne aspekty sakramentu małżeństwa” oraz skupienie: „Życie łaską sakramentu małżeństwa”

Kurs jest prowadzony w małych grupach. W ramach sesji narzeczeni uczestniczą w wykładach, warsztatach i dialogu narzeczeńskim. Przewidziany jest również czas na modlitwę.

W ramach przygotowania do małżeństwa, narzeczeni są zobowiązani do wzięcia udziału w 3 spotkaniach w Poradni Rodzinnej. Spotkania te NIE ODBYWAJĄ się podczas spotkań weekendowych. Należy umówić się na nie dodatkowo, z nauczycielami naturalnych metod rozpoznawania płodności we własnej parafialnej Poradni Rodzinnej.

PROWADZĄCY

Ksiądz Jarosław Szymczak oraz pary małżeńskie

ZASADY ORGANIZACYJNE

Ze względu na pracę metodą warsztatową w kursie mogą uczestniczyć wyłącznie PARY narzeczonych – nie ma możliwości udziału pojedynczych osób.

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest podanie: imion, nazwisk, miejsca zamieszkania i adresów mailowych obydwojga narzeczonych oraz numeru kontaktowego.

 UWAGA! REJESTRACJA NA PROGRAM ZOSTAŁA ODWOŁANA! 

Pary wpisane na listę uczestników otrzymają drogą mailową informację o przyjęciu na kurs i prośbę o wpłatę zaliczki w wysokości 100 zł od pary.  Po 26.10.2020 r. zostaną wysłane linki do formularzy – osobny dla narzeczonej i dla narzeczonego. Prosimy o indywidualne, osobiste odpowiedzi.
Niewypełnienie formularzy oraz niewpłacenie zaliczki do 29.10.2020 r. spowoduje skreślenie pary z listy uczestników.

Po wypełnieniu formularzy, około 10 dni przed pierwszym spotkaniem, małżonkowie prowadzący grupy warsztatowe wysyłają do uczestników zadanie przygotowujące do udziału w kursie.

KOSZTY

Całkowity koszt udziału w Programie to 240 zł od osoby. Kwota ta uwzględnia: wynajem sal, podręczniki dla uczestników, materiały warsztatowe, obiad (trzy dni), przekąski oraz inne koszty organizacyjne (nie uwzględnia noclegu). W razie zgłoszenia potrzeby kwota może zostać rozłożona na raty.

Przedpłaty w wysokości 50 zł od osoby (100 zł od pary) prosimy wpłacać  na konto Fundacji Pomoc Rodzinie. Pozostałą kwotę czyli 190 zł od osoby (380 zł od pary) można wpłacić na miejscu gotówką lub przelewem do dnia 18.11.2020 r.

Rezygnacja z udziału w kursie po 12.11.2020 r. oznacza brak zwrotu zaliczki, ze względu na wydatki poniesione przez Fundację związane z organizacją kursu.

Pytania i zapisy: fpr.narzeczeni@gmail.com

Dane do przelewu:
Fundacja Pomoc Rodzinie
ul. Baczyńskiego 9, 05-092 Łomianki
Nr konta: 43 1500 2022 1220 2002 2391 0000
tytułem: imiona i nazwiska narzeczonych oraz data: 10-11 października 2020

Lokalizacja