Studia podyplomowe w Łomiankach

10
Lut
2018

Studia podyplomowe w Łomiankach

ul. K.K. Baczyńskiego 9, Łomianki

Studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej metodą rodzinnych relacji osobowych zgodne z nowym prawem oświatowym.

Cel studiów :
Absolwent otrzymuje wiedzę i umiejętności do kompetentnego prowadzenia zajęć z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Program z założenia służy osiąganiu kompetencji wysokiej marki, tak w sferze zawodowej, jak i osobistej. Program cechuje interdyscyplinarność, zaprzyjaźnienie teorii z praktyką, inspiracyjność, spójność i szacunek dla samorozwoju. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą nauczycielom, rodzicom i opiekunom mądrzej przygotowywać dziecko do dalszego życia w szkole i poza nią. Początek edukacji systemowej jest najważniejszym momentem w życiu dziecka, bo decyduje w wielu przypadkach o jego dalszym losie. Studia uwzględniają realne potrzeby dziecka i ukazują metody ich realizacji. Kładą akcent na wartości osoby dziecka, rodziców, nauczycieli i opiekunów. Mają zatem część diagnozującą, którymi są wprowadzenie do antropologii osób, etykę chronienia osób, psychologię i socjologię rodziny, pedagogikę opartą o rodzinne relacje osobowe. Kolejne przedmioty koncentrują się mocniej na wymiarze praktycznym. Obejmuje on dydaktykę, psychologię rozwojową i wychowawczą, sposoby diagnozy i terapii, praktyczne metody wychowania, metodyki różnych zajęć, komunikację nauczycieli i rodziców, elementy prawa szkolnego. Studia prowadzone są przez bardzo dobrych wykładowców uniwersyteckich, politechniki i praktyków o wieloletnim doświadczeniu.

Więcej: http://wsap.szczecin.pl/punkty-konsultacyjne-lista/edukacja-wczesnoszkolna-i-przedszkolna-lomianki/

Lokalizacja