FertilityCare System i NaProTechnology

October 2, 2016 5:00 am

Rozważaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie krok szósty z naszego Programu—czystość. Rozumianą bardzo szeroko, nie tylko w znaczeniu moralnym. Temat szósty zawiera w sobie wszystkie poprzednie, streszczając je w sobie, trudno bowiem wyobrazić sobie małżeńską intymność bez poprzednich kroków. Ale na tym Program się nie kończy, bo zaprasza nas do rozpoczęcia drogi, która jest konsekwencją Programu pierwszego.

Akt małżeński prowadzi w naturalny sposób do rodzicielstwa. Przypomina nam o tym bł. Paweł VI w encyklice Humanae vitae: „jest to wreszcie miłość płodna, która nie wyczerpuje się we wspólnocie małżonków, ale zmierza również ku swemu przedłużeniu i wzbudzeniu nowego życia. ‘Małżeństwo i miłość małżeńska z natury swej skierowane są ku płodzeniu i wychowywaniu potomstwa. Dzieci są też najcenniejszym darem małżeństwa i samym rodzicom przynoszą najwięcej dobra’” (HV 9).

Bywa jednak czasem i tak, że podejmowane w tej dziedzinie działania małżonków nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Z każdym rokiem rośnie frustracja, zwłaszcza kiedy medycyna nie potrafi powiedzieć, dlaczego się tak dzieje, już nie mówiąc o tym, żeby temu zaradzić.

Wczoraj rozpoczęła się 39 edycja szkolenia z FertilityCare System i NaProTechnology w Omaha, NE. To tu mieści się Instytut Pawła VI, którego twórcą i dyrektorem jest dr Thomas Hilgers. Dzięki niemu wiele par doczekało się rodzicielstwa, albo bezpośrednio, albo przez wykształconych przez Instytut instruktorów i lekarzy, którzy posługują w wielu rejonach świata.

Proszę w ich imieniu o modlitwę i wsparcie, żeby ten niezwykle intensywny czas (osiem dni nieustannych wykładów i ćwiczeń) przyniósł wiele błogosławieństw.

Z modlitwą za Was z Omaha

Fr. Jay

 

Tags: ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak