Gateway to the West

July 30, 2012 7:46 am

Ostatnie duże miasto przed wyprawą na Dziki Zachód żegna wszystkich wyruszających w podróż znakiem nadziei – tęczą (znowu zagadka: gdzie jestem?).

Znak nadziei – Boga, który jest wierny swojemu przymierzu z człowiekiem. Warto sobie często uświadamiać, że jesteśmy Jego dziećmi. Zbyt często pozwalamy, żeby to drugi człowiek określał nasz status – jedynie w relacji do człowieka. A przecież to Bóg zaprosił mnie do życia. On mnie wezwał. On tylko wie, do jak wielkich rzeczy jestem powołany. On nadaje właściwą perspektywę memu życiu.

Gdy robiłem zdjęcie, ktoś zrobił zdjęcie mnie. Czy może się ksiądz kojarzyć z nadzieją?

Fr Jay

Tags: , , ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak