Godz. 13:07

March 16, 2013 6:15 pm

Na zawsze zostanie w Darka i naszej świadomości. O tej godzinie Biskup konsekrator Marian Błażej Kruszyłowicz, biskup pomocniczy Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, przekazał ks. Darkowi znak pokoju, kończący ceremoniał święceń kapłańskich. Zaraz potem nasz nowy Brat w kapłaństwie stał już przy ołtarzu i po raz pierwszy koncelebrował Najświętszą Ofiarę. Na zakończenie ks. Darek podziękował wszystkim. Trudno było powstrzymać łzy wzruszenia.

Gdy szedłem potem wzdłuż stołów w seminaryjnym refektarzu, gdzie zebrali się wszyscy goście, mijając tak wiele osób z naszych Ognisk, myślałem sobie o jego przyszłości. Ile rodzin czeka na jego posługę, ile ks. Darek wysłucha Spowiedzi, ile par połączy.

Chrystusowe kapłaństwo powierzone ludzkim możliwościom. Dziś dochodzi do nas piąty kapłan. Wreszcie jest szansa na posługę “na piątkę”. I może nie jest to jeszcze koniec?

Uroczystości ks. DarkaUroczystości ks. Darka2

Ks. Jarosław z Seminarium w Szczecinie

 

Tags: ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak