Gromadzenie skarbów

June 19, 2015 5:00 am

Dzisiaj przez fragment z Ewangelii św. Mateusza powraca do mnie odwieczne pytanie: mieć, czy być? Najczęściej odpowiedź jest oczywista, problemy pojawiają się w poszczególnych, złożonych i delikatnych, sytuacjach.

“Gdzie jest bowiem twój skarb, tam również będzie twoje serce – ubi thesaurus tuus, ibi cor tuum” (Mt 6,21).

Być może starsi Czytelnicy kojarzą ten cytat z książką bądź filmem o Panu Samochodziku i Templariuszach – tam pojawiało się fikcyjne Kortumowo i wątek na nim oparty… Ten sam fragment znajduje się na epitafium z sercem Chopina w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie.

Być czy mieć? Bardziej być, czy bardziej mieć? Święty papież, Jan Paweł II, w czerwcu 1987 spotykając się z młodzieżą na Wertserplatte mówił:

Dzisiejsze “więcej być” młodego człowieka to odwaga trwania pełnego inicjatywy – nie możecie z tego zrezygnować, od tego zależy przyszłość każdego i wszystkich – trwania pulsującego świadectwa wiary i nadziei. “Więcej być” to na pewno nie ucieczka od trudnej sytuacji.
Nigdy samo “więcej mieć” nie może zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą: swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność.

Słuchałem tych słów 28 lat temu. Przez lata pobrzmiewały one mniej lub bardziej w mojej pamięci. Dziś, gdy jestem mężem i ojcem, gdy zabiegam o byt materialny Rodziny, nabierają one nowej głębi, nowego sensu, ale nie tracą nic ze swojej aktualności. Przeciwnie – w czasie “gospodarki wolnorynkowej będącej efektem transformacji ustrojowej 1989 roku” (nie sądziłem, że takie sformułowania kiedykolwiek zagoszczą na “Przystani”) – sytuacji, w których dokonuję takich wyborów jest coraz więcej. Z niepokojem spostrzegam, że ich mnogość może prowadzić do swego rodzaju dystansu, znieczulicy, do braku ostrej i jednoznacznej oceny każdej sytuacji. Z drugiej zaś strony – mam świadomość, że czasu na “gromadzenie skarbów” pozostaje mi coraz mniej…

Życie stale biegnie naprzód. Po zeszłotygodniowym międzynarodowym programie “RODZINA + SPOŁECZEŃTWO”, w najbliższy weekend startuje program JA+TY=MY (“Jedynka”) w Poznaniu.

Gdzie skarb – tam serce… Może dlatego do drogich nam osób mówimy “skarbie” lub pieszczotliwie “skarbuś”…?

Niech nasza modlitwa towarzyszy tym, którzy podczas programu będą poszukiwali skarbu wzajemnych relacji i tym, którzy będą im w tym pomagali.

Andrzej O.

Tags: , ,

Categorised in: Andrzej O.