instrukcja

September 23, 2015 5:00 am

„Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!”(Łk 9,3-5)

Nie ulega wątpliwości, że to Jezus przyciągał tłumy i tak pięknie głosił królestwo Boże, że wielu od razu w Niego uwierzyło. Na pewno był w tym najlepszy.

Ale to właśnie On, najlepszy i pierwszy Nauczyciel, obdarzył swoich uczniów niezwykłym zaufaniem. Nie bacząc na ich niedoskonałości, ułomności, powierzył im wielką misję i wielkie zadanie, dając tylko krótką instrukcję, żeby właściwie nic ze sobą nie brali i o nic nie zabiegali. Żadnych adresów, żadnego kieszonkowego – nic. Chociaż niezupełnie nic. „Dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób”.(Łk 9,1)

I chociaż nie ukończyli renomowanych szkół i nie mieli dyplomów wręczanych przez wielkich tego świata – mieli moc przekazaną od samego Jezusa, która w każdej chwili daje siłę i wspiera.

I teraz, i dzisiaj, 23 września 2015 roku, Jezus też nas posyła do różnych miejsc. Do naszych domów, do naszych wspólnot, aby głosić Jego Królestwo. Aby dać świadectwo wiary. Aby budować Kościół, wspólnotę, tworzyć sieć ludzkiej życzliwości. Wzajemnych więzów, aby człowiek nie czuł się i nie był sam.

Królestwo Boże można głosić bez żadnych gadżetów i tytułów. Wystarczy świadectwo miłości.

Dorota

Tags: ,

Categorised in: Dorota