Iść za Nim

August 7, 2015 7:30 am

Jak to jest iść za Jezusem? Każdy z nas na swoje własne przeżycia i doświadczenia z tym związane. Zastanawiam się nad tym po usłyszeniu pierwszego zdania z dzisiejszej Ewangelii: “Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój na ramiona i niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24).

Czy małżeństwo zatem jest krzyżem i zapieraniem się siebie? Malżeństwo i krzyż – to tylko pozorna sprzeczność. Dla mnie, chrześcijanina, krzyż to znak zwycięstwa; a krzyż Chrystusa – to powód do chluby, jak pisze św. Paweł (Ga 6, 14).

Często słyszę, że każdy ma własną życiową drogę, że nie ma przypadkowych spotkań, że każdy z nas na własny krzyż, na swoją miarę… Tylko miłość pozwala mi przekraczać samego siebie – moje niedostatki i ograniczenia, niechęci i uprzedzenia. Mimo upałów – być jeszcze bardziej gorącym…

Bo przecież kluczem do wszystkiego jest moja wolność – o tym dziś także slyszę: “jeśli ktoś CHCE iść za Mną”… Na zakończenie tradycyjna już prośba o modlitwę w intencji trwającego programu w Craig Lodge; także za x.Darka z Łomianek…

Andrzej O.

Tags: , ,

Categorised in: Andrzej O.