Jak osiągnąć życie wieczne?

August 18, 2014 10:54 am

“Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu:(…) Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. (…) Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego.” (Mt 19, 16nn)

Zdumiewa odpowiedź Pana Jezusa udzielona bogatemu młodzieńcowi. Nic o Panu Bogu. Wyłącznie troska o drugiego człowieka: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę i miłuj bliźniego jak siebie samego. Jak bardzo Bóg złączył się z człowiekiem, że wystarczy, iż unika się złego postępowania, a potem przez cześć dla rodziców i troskę o drugiego czyni się bliźniego godnym miłości – jak siebie samego. Jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boże; zobowiązuje mnie to do odpowiedniego działania, ale też i mnie samego chroni, zobowiązując innych do odpowiedniego traktowania mnie.

Niepojęte misterium Bożego wybrania i naszej godności.

xj

 

Tags: , ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak