jak przy lampie

August 6, 2015 5:00 am

„Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach”. (2 P 1, 19)

Bardzo sobie cenię mój prywatny zestaw „prorockiej mowy” – złożony z cytatów Pisma Świętego, fragmentów dokumentów kościoła, tekstów ukochanych świętych. Tak wiele już razy odnalazłam tam pokrzepienie i pomoc w trudnościach. Dzięki tej „mocnej, prorockiej mowie” doświadczam przemiany i prowadzenia przez miłującą rękę Ojca.

Basia

Tags:

Categorised in: Basia