jak św. Paweł

September 10, 2013 5:00 am

Ciągle myślę o czasie przygotowań, wysiłku i intencji, którą niósł ze sobą Ksiądz Jarek biegnąc ostatni maraton, pamiętając też, że poprzedni był w intencji rodzin.

Taki wysiłek to już nie jedna kropelka, a wielkie jezioro w morzu potrzeb. Tym bardziej składam wyrazy uznania i gratulacje. Oraz wielkie podziękowanie za świadectwo, że można pokonywać swoje słabości i zniechęcenia. Że warto podjąć taki wysiłek, niemal walkę ze sobą samym w intencji pokoju dla Syrii. Ale też po to, abyśmy w ten sposób doznali pokrzepienia i poznali tajemnicę i miłość Boga.

Zupełnie tak, jak pisze św. Paweł.

“Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku /osiągnięciu/ całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga – /to jest/ Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte.” (Kol 2,1-3)

Dorota

Tags:

Categorised in: Dorota