JC and I

November 13, 2013 5:00 am

Nasz legendarny Duszpasterz akademicki “Orzech” (ks. Stanisław Orzechowski) opowiadał nam czasami o swoim pomyśle na specjalny dzień spędzony z Panem Jezusem, zachęcając nas do tego samego. To dzień, w którym od rana zapraszał Go, by w szczególny sposób być razem we wszystkich kolejnych prostych sprawach, w dialogu serca najlepszych przyjaciół. Ale zachęcał, by dać temu wyraz także w tym, co zewnętrzne – na przykład nakryć do stołu dla dwóch osób, mimo że jesteśmy akurat sami.

Styl życia większości z nas, pełen spotkań i ludzi, nie daje możliwości, by był to aż cały dzień. Ale przecież bywają chociaż spokojniejsze jego części. W tym “specjalnym dniu” w aucie można nie kłaść torby na przednim siedzeniu, żeby podróżować bardziej “razem” (pewnie, że może nam te gesty są bardziej potrzebne niż Jemu). Gdy pamiętasz, że On jest obok, możesz pokazać Mu całkiem szczerze swoje pierwsze reakcje na różne sytuacje i otworzyć się na Jego ogląd spraw. Zupełnie inaczej przyjmiesz i wydarzenia, i obecność ludzi, pojawiających się w tym dniu, gdy dasz Mu wolną rękę prowadzenia Cię Jego miłością przez kolejne godziny.

Nawet gdyby dzień miał się rozpocząć wyprawą do fryzjera, jak mój wczoraj. I rzeczywiście, nie był to dzień ani trochę zwykły.

M

“JC and I”= “Jezus Chrystus i ja” – tytuł jednej z pogadanek z amerykańskiego programu dla nastolatków QUEST, który dawno temu robiliśmy we Wrocławiu. 

Tags: ,

Categorised in: Małgorzata Rybak