jeden gest

August 18, 2012 6:00 am

“I kładł ręce na nie”. (Mt 19, 15)

Kładł ręce na dzieci. A przecież Jezus też chce, abym stała się jak dziecko, więc na mnie również kładzie ręce. Bo ileż siły, pokoju i mocy płynie z tego gestu. Ileż poczucia bezpieczeństwa i przynależności. Tak bardzo wzrasta poczucie własnej wartości.

Tak bym chciała, abym w tym geście przekazywanym przeze mnie do męża i dzieci, była tak samo czytelną i szczerą informacją, jak ta płynąca od Niego do mnie.

Dosia

Tags: , ,

Categorised in: Dorota