jędza i cham

October 11, 2014 9:44 am

“…nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.” (Ga 3, 28b)

“Wszystkie chłopy są takie same”. “Wszystkie baby są takie same”. Jak często wyrywa się z piersi ludzi zakochanych w sobie jeszcze kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Norma średnia typowej kobiety i mężczyzny ustala się na poziomie: ona – “jędzowata”, “zrzęda”, “histeryczka”; on – “egoista”, “leń”, względnie “cham”. Nawet jeśli to małe przerysowanie, punkt wyjścia do szukania odnowy małżeństwa bywa najczęściej taki.

Zaczynamy we Wrocławiu kolejną edycję Programu “JA+TY=MY” z ogromną radością. Nam samym dostarcza on nieustannie klucza do czytania różnic w małżeństwie nie poprzez pryzmat przekleństwa i stereotypu, ale bogactwa. To tylko jeden z wielu tematów Programu, ale daje do ręki narzędzia, by ze swej kobiecości czy męskości uczynić największy atut, najpiękniejszy dar. “JA+TY=MY” różnic nie znosi, ale pozwala je poznać i odziera je z pancerza stereotypów. Otwiera zatkane drogi komunikacji, broni godności męża i żony, by stali się “kimś jednym z Chrystusie Jezusie” – nie jako bezkonfliktowa, zlana w siebie masa, ale jako odrębne osoby, zdolne do wzajemnej miłości.

Prosimy bardzo o modlitwę, która jest nam ogromnie potrzebna, by cały wysiłek organizacyjny przełożył się na błogosławione owoce wspólnej pracy podczas Programu.

Z pozdrowieniami z Wrocławia

Mplus 

Tags: ,

Categorised in: Małgorzata Rybak