Jego i nasze działanie

August 21, 2014 9:34 am

“Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.” (Ez 36,

Dwa rodzaje aktywności: Boża i nasza. Po stronie Pana Boga—”zabiorę was spośród ludów”; “zbiorę was ze wszystkich krajów”; “przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju”; “pokropię was czystą wodą”; “oczyszczę was od wszelkiej zmazy”; “oczyszczę was od wszystkich waszych bożków”; “dam wam serce nowe”; “ducha nowego tchnę do waszego wnętrza”; “odbiorę wam serce kamienne”; “dam wam serce z ciała”; “Ducha mojego chcę tchnąć”. Po stronie naszej—byśmy żyli według Jego nakazów, przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Dość nierówny układ, biorąc pod uwagę, że nawet to ostatnie On obiecuje, że “sprawi” w nas.

Nakazy i przykazania? Na pytanie, które przykazanie jest najważniejsze, odpowiedział: miłujcie. Nasza “świętość” jest w Jego rękach, po naszej stronie – byśmy kochali.

xj

 

Tags: ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak