Jego spojrzenie

April 10, 2014 5:00 am

„ zawsze szukajcie Jego oblicza” (Ps 105, 4)

„Musimy po prostu wejść w krąg Bożego spojrzenia, stanąć w nim, poddać się temu spojrzeniu.

To w Jego spojrzeniu odkrywamy naszą godność, odkrywamy, kim jesteśmy i do czego jesteśmy powołani.

Jego spojrzenie jest przepełnione nadzieją. Nie zasklepia nas w naszym ograniczeniu. Otwiera nas na wszelkie możliwości.

Jedynie ono jest w stanie uwolnić nas od wszystkich innych spojrzeń, od wszelkich oczekiwań, które inni mogą mieć wobec nas. Pan Bóg nie czyni sobie żadnych złudzeń na nasz temat i wie, że jesteśmy zdolni do najgorszego, ale Jego nadzieja jest dla nas siłą, byśmy i my uwierzyli, że najpierw zostaliśmy stworzeni dla tego, co najlepsze.

Jego spojrzenie podnosi nas, gdyż nieprzerwanie nam ufa, wierzy w nas, pokłada w nas nadzieję, kocha nas nawet wtedy, gdy my wydajemy się sobie najmniej tego godni.

Ponieważ zwrócenie się ku sobie jest naturalną skłonnością, musimy stale zwracać się ku Bogu, pozwolić Mu na siebie spoglądać. Oto zapominając o sobie, odnajdujemy siebie. Jego spojrzenie nas uzdrawia. Jedynie On może wniknąć w naszą intymność, nie raniąc. Jedynie On może obnażyć nasze ubóstwo, nie odbierając nam nadziei. To Jego miłość nas ocala”. ( Jo Croissant, Kobieta Kapłaństwo serca, s. 41-47)

 

Tags:

Categorised in: Basia