Kanonizacja nowych świętych

April 28, 2014 5:00 am

To najpierw wielka radość z ubogacenia Kościoła. Dla nas szczególna. Dziś mogłem odprawić Mszę św. z udziałem dużej grupy Polskich emigrantów. Zjechali się z różnych stron, żeby w kościele pw. św. Stanisława Biskupa uczestniczyć we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego, a potem procesji i Mszy św., polsko-amerykańskiej. Panie poubierane w swoje regionalne stroje. Dominowało Podhale. Jak bardzo się ucieszyłem, że można było pomodlić się wspólnie po polsku.

Ale największą radością dnia dzisiejszego było wypowiedzenie w Modlitwie Eucharystycznej imienia św. Jana Pawła II. Oczywiście też i św. Jana XXIII.

Dla mnie, który cały życie miał szczęście studiować i wykładać naukę Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie, miało to swoje dodatkowe znaczenie. Nasze Programy to cała Jego troska o zdrowe małżeństwo i wspaniałą rodzinę. Dziś Kościół nam uroczyście ogłosił, że on jest dalej z nami i o wszystko możemy go prosić. Proszę go bardzo, żeby był obecny w każdym Programie, przy każdym małżeństwie, które – tak jak on – ma w sercu troskę o ten sakrament – choć tak powszechny, a jednocześnie najbardziej unikalny, bo łączy najściślejszą więzią małżonków ze sobą i z Bogiem.

Do pełnego szczęścia brakuje mi jeszcze tylko jednego. Pewnie już wiecie, o czym myślę. Beatifikacji Pawła VI. Wierzę, że oni tam już razem w Niebie modlą się za małżeństwa, ale trzeba jeszcze chwilkę poczekać na ogłoszenie tego przez Kościół.

Św. Janie Pawle II – módl się za nami. Amen.

z Omaha, kościoła św. Stanisława Biskupa

ks. Jarosław

Tags: , , , ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak