Kontakt

Znajdziecie nas na:

FB

oraz

INSTAGRAM

Fundacja Pomoc Rodzinie   

ul. Baczyńskiego 9
05-092 Łomianki
OPP 94489
KRS: 0000151624
KONTO:
SANTANDER, nr konta: 91 1500 2022 1210 7004 5132 0000

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pomoc Rodzinie, ul. K. K. Baczyńskiego 9, 05-092 Łomianki,
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Łukasz Kowalski, kontakt: iodo.fpr@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu


Administracja/księgowość

Agnieszka Dowejko
mail: biuro@fpr.pl


Programy na Miłość i Życie

Koordynator Programów na Miłość i Życie – Polska
Julia Kujawińska

Koordynator Programów na Miłość i Życie – zagranica
ks. Jarosław Szymczak
xjszymczak@gmail.com

Programy na Miłość i Życie – Łomianki
fpr.lomianki@gmail.com

Programy na Miłość i Życie – Wrocław
fpr.wroclaw@gmail.com

Programy dla Narzeczonych RADOŚĆ i NADZIEJA
fpr.narzeczeni@gmail.com