lista

July 2, 2015 5:00 am

Modelowanie („dobry przykład”) zamiast manipulowania („jeśli to zrobisz, to…”)

Zapraszanie (do współdziałania) zamiast zastraszania

Wspieranie zamiast zawstydzania

Wzmacnianie i dodawanie ducha zamiast rozwścieczania

Uczenie zamiast karania

Uważne słuchanie zamiast prawienia wykładów

Pomaganie zamiast ranienia*

Rozmyślając nad tą listą odkryłam, że czasowniki z jej lewej strony mówią o metodach wychowawczych Boga Ojca względem nas. A cała lista, ładnie wydrukowana, znalazła właśnie swoje miejsce w naszej sypialni, byśmy trzymali dobry kurs – coraz bardziej na lewo 🙂 .

Basia

* inspiracja- książka L.R. Knost, Jesus, the Gentle Parent. Gentle christian parenting (niestety dostępna tylko w języku angielskim)

 

Tags: , ,

Categorised in: Basia