Matki Bożej z Guadalupe

December 12, 2012 5:21 am

MB 1“Mój mały ukochany synu,
niech się nie trwoży twoje serce (…).
Czyż nie jestem przy tobie Ja, twoja Matka?
Czy nie stoisz w moim cieniu?
Czy to nie Ja jestem twoim wybawieniem?
Czyż nie jesteś ukryty w fałdach mego płaszcza
i w moich ramionach, które cię obejmują?
Czyż potrzebujesz czegokolwiek innego?”
Matka Boża z Guadalupe
12.12.1531 r.

Tags: ,

Categorised in: Basia