Miłosierdzie vs. Ofiara

July 17, 2015 7:15 am

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii św. Mateusza padają słowa: ” Miłosierdzia pragnę, a nie ofiary” (Mt 12, 7). Zastanawiam się nad tym, bo przecież i miłosierdzie jest dobrym działaniem, i ofiara – również. Ale cały ten werset brzmi: “Gdybyście zrozumieli, co znaczą słowa: <<Miłosierdzia pragne, a nie ofiary>>, nie potępialibyście ludzi, którzy są bez winy”.

Najpierw pojawiło się zdumienie – jak można potępiać niewinnych? Potem przyszła refleksja – że takie działanie wcale nie jest mi obce… A potem przyszło skojarzenie – norma personalistyczna… I przypomniałem sobie, że św. Jan Paweł II wielokrotnie nauczał o prymacie miłosierdzia nad sprawiedliwością: miłosierdzie stanowi naczelną zasadę cywilizacji miłości, a jego realizacja jest podstawowym zadaniem dla ludzkości.

A na koniec pojawiła sie jeszcze jedna wątpliwość – czy w związku z tym człowiek stoi ponad prawem…? Czy człowiek jest dla prawa, czy prawo dla człowieka…?

Dzisiaj szczególnie módlmy się za tych, którzy bronią życia.

 

Andrzej O.

Tags: , ,

Categorised in: Andrzej O.