Misja

June 13, 2014 8:37 am

“Co ty tu robisz, Eliaszu?” (1 Krl 19, 9)

Choć nie przyszedł Pan Bóg ani w wichrze, ani w trzęsieniu ziemi, ani w ogniu, tylko jako “szmer łagodnego powiewu”, zadaje jednak bardzo trudne pytanie: Co ty tu robisz, Eliaszu? To nie jest twoje miejsce. Nie uciekaj! Wracaj do swojej misji. Angielski tekst mówi krótko: GO! Wyruszaj!

Pustelnia, chwile osamotnienia, codzienna modlitwa – są nam koniecznie potrzebne, ale nasze miejsce jest tam, gdzie nas Boża Wola postawiła. Jego lista zadań jest dość szczegółowa. Nasze są zdecydowanie skromniejsze, ale jeżeli to z Woli Bożej, to przed Nim mają ogromną wartość. Św. Tereska mówiła o nieskończonej wartości rzeczy małych.

z pamięcią o Was

ks. Jarosław

Tags: , ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak