Mój Anioł

April 9, 2014 6:21 pm

“Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi.” (Dn 3, 95).

“Swego anioła.” Jego Anioł. I mój Anioł Stróż. Mój najlepszy przyjaciel. Szczególny dar od Boga – i dar jakim on sam jest dla mnie. Aniołowie – to słudzy Boga, ale nie Jego niewolnicy. Gdy Bóg poprosił jednego z Aniołów, by wziął mnie w swoją opiekę, ten odpowiedział z pełną miłości gotowością. Zgłosił się, tracąc w ten sposób swoje poprzednie “stanowisko” w szeregach Tronów, Potęg czy też Archaniołów i Aniołów. Został moim Aniołem Stróżem, posłanym przez Boga, by mnie strzec i troszczyć się o mnie.

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Boża miłość powierzyła mnie Twojej opiece – oświecaj mnie i strzeż, kieruj mną i prowadź.

“Bóg, który zapewnia mi pomstę i poddaje mi narody, wybawia mnie od nieprzyjaciół, wynosi nad moich wrogów i uwalnia od gwałtownika”. (Ps 18, 48-49 – Antyfona na wejście)

Tags: , ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak