na maksa

November 4, 2012 5:53 am

„Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary.” (Mk 12,33)

Im więcej obustronnego serdecznego zaangażowania w relację, tym piękniejszą się ona staje; tym bardziej cieszy, dodaje sił,  promienieje na innych.

Jezus jest zaangażowany w relację z każdą i każdym z nas w najwyższym stopniu. A ja – czy odpłacam Mu tym samym?

Basia

Tags: ,

Categorised in: Basia