Nadzieja

April 24, 2015 10:43 am

Kiedy dziś czytam opis nawrócenia św. Pawła zamieszczony w Dziejach Apostolskich (Dz 9, 1-20) przychodzi mi na myśl jedna refleksja. Kolejny raz uświadamiam sobie, jak dalece ludzkie rachuby różnią się od rachuby Pana Boga. Przecież nikt z żyjących współcześnie z Szawłem na pewno nie przypuszczał, iż z gorliwego prześladowcy chrześcijan, dokładającego “wszelkich starań, by zniszczyć Kościół” (Dz 8, 3a) – stanie się on Apostołem Narodów, autorem listów apostolskich, wreszcie męczennikiem Chrystusa.

Ten, który po nawróceniu zmienił imię na Paulus (co znaczy: mały, lichy, drobny), który mówił o sobie, że jest “płodem poronionym, najmniejszym z apostołów” (1 Kor 15, 8-9), “że na własnym ciele nosi znaki przynależności do Chrystusa” (Ga 6, 17), że “w dobrych zawodach wystąpił, ukończył bieg, wiary nie stracił” (2 Tm 4, 6) mówi do mnie dzisiaj, bym nigdy, nigdy nie tracił nadziei – wobec nikogo i niczego.

Fragmenty z Dziejów Apostolskich są czytane w Kościele w czasie wielkanocnym. Nawrócenie Szawła jest jeszcze jednym potwierdzeniem zmartwychwstania Pana Jezusa. Jedno i drugie wydarzenie było po ludzku nieprzewidywalne, niemożliwe, trudne do wyobrażenia sobie i uwierzenia.
Szaweł otrzymał nowe życie – diametralnie różniące się od poprzedniego.

To właśnie z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian pochodzi “Hymn o Miłości” – tak często odczytywany podczas celebracji sakramentu małżeństwa. Przeczytałem go ostatnio z wielkim wzruszeniem. Oto końcowe zdanie: “Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: największa z nich [jednak] jest miłość” (1 Kor 13, 13). Może byłoby dobrze, gdyby to zdanie towarzyszyło wszystkim nam w najbliższych dniach, w których w Omaha, w amerykańskim stanie Nebraska trwa program I+YOU=WE. Otaczajmy uczestników, trenerów, prowadzącego Ks. Jarka, jutrzejszego solenizanta, naszą pełną nadziei modlitwą.

Andrzej O.

Tags: ,

Categorised in: Andrzej O.