Nasza Historia

By opowiedzieć o historii Fundacji, musimy sięgnąć aż do czasów II wojny światowej, kiedy to młody polski kleryk, Kazimierz Majdański, wraz z grupą innych kleryków i kapłanów został uwięziony w obozie koncentracyjnym w Dachau.

Abp KM 41

To właśnie w Dachau pod koniec wojny ci z polskich duchownych, którzy do tego czasu dożyli (połowa z nich tam zginęła) złożyli akt zawierzenia św. Józefowi. Prosząc o ocalenie, ślubowali m.in. stworzenie Dzieła Miłosierdzia i troskę o rodziny. Realizacja tego przyrzeczenia stała się treścią dalszego życia Kazimierza Majdańskiego – jako księdza, potem biskupa. Jego praca duszpasterska i naukowa coraz bardziej koncentrowała się na sprawach rodziny – w Polsce i w świecie.

M.in. wraz z dr n. med. Moniką Wójcik założył też kilka instytucji służących rodzinom:

–  w 1975 roku – Instytut (a później Wydział) Studiów nad Rodziną w Łomiankach, stanowiący część Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (uznany w 1995 r. przez byłych więźniów Dachau za wypełnienie ich przyrzeczenia o utworzeniu Dzieła Miłosierdzia);

w 1986 roku – Instytut Świecki Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, składający się z kapłanów oraz świeckich konsekrowanych – mężczyzn i kobiet. Statut nowej wspólnoty Kościoła został przedstawiony ówczesnemu Papieżowi Janowi Pawłowi II i zyskał jego zatwierdzenie oraz błogosławieństwo. Powstanie Instytutu stanowiło zwieńczenie starań Arcybiskupa Majdańskiego, mającego na celu stworzenie środowiska oddanego pracy z rodzinami i dla rodzin.

Instytut organizuje comiesięczne spotkania dla rodzin w ramach tzw. Ognisk Świętej Rodziny w Polsce oraz rekolekcje letnie w Wisełce na wyspie Wolin. Ich program uwzględnia zarówno potrzeby rodziców, jak i dzieci, które w swoich grupach wiekowych przeżywają przygodę, zdobywają wiedzę i uczą się nowych praktycznych umiejętności, podczas gdy małżonkowie mają okazję razem zadbać o duchową stronę swojej więzi. Rekolekcje wieńczy odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, a także wielki turniej rycerski, w którym biorą udział całe rodziny, członkowie Wspólnoty oraz wolontariusze.

w 1997 rokuFundację Pomoc Rodzinie, która w praktyczny sposób realizuje misję Instytutu, by służyć rodzinie. Razem z Arcybiskupem Majdańskim fundatorami byli dr Monika Wójcik oraz ks. dr Jarosław Szymczak (członek Instytutu i wraz z Agnieszką Rogalską współautor “Programów na Miłość i Życie”, prowadzonych przez Fundację w Polsce i poza jej granicami).