Nasze Programy na świecie

March 31, 2015 6:20 am

Wiele dzieje sie także za granicą. Nasze największe centra znajdują się w Brukseli, Omaha (przy Instytucie Papieża Pawła VI, założonym przez dr Thomasa W. Hilgersa, twórcę NaProTechnologii) i Mexico City; rośnie centrum w Glasgow i po wielu latach czekania doprosiły się o kolejny Program JA+TY=MY Niemcy (planowany w maju w Austrii), gdzie znaleźli się chętni do współpracy kapłani. W Omaha do prowadzenia Programu został przeszkolony znany w diecezji ks. Michael Voithoffer (kolejny się uczy), który prowadzi comiesięczne spotkania dla par po Programach. Zainteresowani Programami są również księża z pobliskiego Hastings, gdzie JA+TY+MY planowane jest na pierwszy weekend maja.

Z placówkami zagranicznymi wiąże się ogromna praca tłumaczeniowa: w roku 2013 Małgosia Rybak przetłumaczyła na język angielski Program 2, zaś Agnieszka Buczkowska z Brukseli – Program dla Narzeczonych; w roku 2014 powstała książka do JA+TY=MY po niemiecku; w tłumaczeniu jest Program 3. Cały czas tłumaczymy materiały, publikacje, zadania domowe oraz opracowujemy optymalne zasady współpracy z zagranicą.

hastings

Tags: , ,

Categorised in: Fundacja Pomoc Rodzinie