nie musisz się bać

July 1, 2012 8:00 am

“Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie (..) Dla nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył człowieka, uczynił Go obrazem swej własnej wieczności”

(Mdr 1, 13-14; 2.23)

“Nie bój się, wierz tylko.”

(Mk 5, 36)

Tags: ,

Categorised in: Małgorzata Rybak